CFA vs. CFP: The Difference Explained (2023)

Finanssialan sääntelyviranomainen FINRA listaa yli 200ammattinimikkeitäkäytössä rahoituspalvelualalla. Jos se ei olisi tarpeeksi pelottavaa, 121 niistä alkaa C-kirjaimella. Se on vähintäänkin monimutkainen sertifikaattien joukko.

Kaksi yleisintä ja yleisimmin hämmentynyttä rahoitustodistusta ovatlaillistettu talousanalyytikko, CFA ja sertifioitu taloussuunnittelija, joka tunnetaan nimellä CFP. Vaikka CFA ja CFP voivat kuulostaa samanlaisilta lyhenteiltä, ​​ne ovat kaksi hyvin erilaista nimitystä.

Ensisijainen ero CFA:n ja CFP:n välillä on siinä, kenen kanssa he työskentelevät ja minkä tyyppistä työtä he tekevät.

CFA työskentelee usein yritysasiakkaiden kanssa sijoitusanalyysin puolella, kun taas CFP työskentelee yksittäisten sijoittajien kanssa rahoitussuunnitelman laatimisessa. On kuitenkin paljon muuta, mikä erottaa CFA:n CFP:stä, ja CFA:n ja CFP:n välisen eron tunteminen on tärkeää rahoitusneuvojille, jotka harkitsevat sertifikaatin hankkimista sekä yksittäisille sijoittajille.etsii talousneuvojaa.

Katso:

8 Sijoittaminen, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä markkinoiden volatiliteetin aikana.

Mikä on CFA-sertifiointi?

Chartered Financial Analyst -nimitys on maailmanlaajuinen sertifikaatti, jota hallinnoi yhdysvaltalainen CFA-instituutti. Instituutti sanoo, että se suunnitteli CFA-ohjelman antamaan osallistujille "vahvan ymmärryksen edistyneestä sijoitusanalyysistä ja todellisista salkunhoitotaidot."

CFA:ta "verrataan yleensä rahoituksen ja sijoittamisen jatkotutkinnon suorittamiseen, kuten sijoittajille tarkoitettu lakikoulu tai lääketieteellinen koulu", sanoo Aaron Leaman, valtuutettu rahoitusanalyytikko ja Signature Financial Planningin johtaja ja sijoitusjohtaja.

Vaikka CFA:lla on useita urapolkuja, he ovat todennäköisemmin keskittyneetinvestointien hallintaja kaikki siihen liittyvä tutkimus. Instituutin mukaan CFA:n yleisimpiä työnimikkeitä ovat salkunhoitaja, tutkimusanalyytikko ja riskipäällikkö.

"CFA:t toimivat todennäköisimmin ostopuolella suurissa yritystilanteissa, kuten sijoitusrahastoissa, hedge-rahastoissa ja suurissa sijoituspalveluyrityksissä", sanoo Corbin Blackwell, Bettermentin sertifioitu rahoitussuunnittelija. "Heidän päivittäisiin tehtäviinsä kuuluu tyypillisesti aktiivinen salkkujen hallinta, osakkeiden tutkiminen ja suurien arvopapereiden ostaminen."

Jotta voit tulla CFA:n haltijaksi, sinun on:

 • Sinulla on tai olet suorittamassa kandidaatin tutkintoa tai sinulla on vastaava yhdistelmä kokopäiväistä työkokemusta ja/tai korkeakoulututkintoa.
 • Sinulla on kansainvälinen matkapassi, jotta voit ilmoittautua CFA-kokeeseen.
 • Läpäise kolme CFA-koetta.

"CFA-kokeet ovat legendaarisesti vaikeimpia testejä, jotka kuka tahansa voi suorittaa mistä tahansa aiheesta", Leaman sanoo. Ne ovat kolme kuuden tunnin koetta, jotka suoritetaan erikseen ja peräkkäin. Taso I tarjotaan kunkin vuoden kesä- ja joulukuussa. Tasot II ja III ovat saatavilla vain kesäkuussa.

"Nopein kuka tahansa voi suorittaa prosessin 18 kuukauden kuluessa, ja useimmat ihmiset vaativat kaksi tai kolme vuotta", Leaman sanoo. Tämä johtuu osittain siitä, että monet eivät välitä ensimmäistä yritystään.

Keskimääräinen läpäisyaste vaihtelee 41 prosentista 53 prosenttiin eri tasoilla CFA-instituutin mukaan. "Tämä tarkoittaa, että yli puolet ihmisistä, jotka suorittavat testin joka vuosi, epäonnistuvat, ja siksi heidän on odotettava koko vuosi yrittääkseen uudelleen", Leaman sanoo.

Katso:

16 sijoituskysymystä, jotka pelottavat sinua, mutta joiden ei pitäisi.

CFA-instituutti ei myöskään tarjoa virallisia CFA-tenttiopinto-ohjelmia.

"He yksinkertaisesti lähettävät kirjat, jotka ovat tyypillisesti 4 000 - 5 000 sivua joulukuussa, ja kokeen tekijöiden odotetaan saapuvan kesäkuussa valmiina kokeeseen", Leaman sanoo. CFA-kokeiden läpäisemiseksi hän sanoo, että "vahvat matemaattiset taidot, kyky säilyttää ja muistaa valtava määrä tietoa sekä itsekuri itsenäiseen opiskeluun ovat kaikki välttämättömiä.

Mikä on CFP-sertifiointi?

CFP on ammatillinen nimitys taloussuunnittelijoille, jota hallinnoi voittoa tavoittelematon CFP Board. Se keskittyy kokonaisvaltaisempaan taloussuunnitteluun CFA:n sijoitusten hallinnan painopisteen sijaan. Investointien lisäksi mmCFP-koekattaa säästämisen, tulosuunnittelun, riskienhallinnan, vakuutukset, verot ja kiinteistösuunnittelun.

Useimmat CFP:t "auttavat yksilöitä, pariskuntia ja perheitä valmistelemaan taloudellista tulevaisuuttaan", Blackwell sanoo. Tämä voi tarkoittaasäästäminen eläkkeelle, kodin ostaminen, korkeakoulurahaston perustaminen tai mikä tahansa määrä taloudellisia tavoitteita. Näin ollen YKP:n päivittäiset tehtävät olisivat yhtä monipuolisia kuin niiden asiakkaidenkin.

"Esimerkiksi yksi asiakas saattaa tarvita sijoitusneuvontaa, kun taas toinen asiakas voi tarvita apua kiinteistöjen suunnittelussa, ja toinen asiakas saattaa tarvita sekoitus henkilökohtaista kassavirran hallintaa, verosuunnittelua ja vakuutusneuvoja", Blackwell sanoo.

CFP:t työskentelevät tyypillisesti rekisteröidylle sijoitusneuvojalle (RIA), välitysyritykselle, vähittäispankille tai aloittavat oman taloussuunnittelun, Blackwell sanoo.

CFA:n tavoin CFP:ksi tuleminen edellyttää laajat vaatimukset. Koulutus- ja työkokemusvaatimuksen lisäksi CFP-hakijoiden on läpäistävä CFP-koe. Tämä on 170 monivalintakysymyksen testi, joka suoritetaan kahdessa kolmen tunnin istunnossa. CFP-kokeen läpäisyprosentti on noin 60 %. Toisin kuin CFA, CFP-koe tarjotaan säännöllisesti, joten jos et läpäise ensimmäisellä kerralla, voit suorittaa sen uudelleen melko nopeasti. Mutta varoitus: elinikäisenä on enintään viisi yritystä.

CFA vs. CFP: Mikä ero on?

Vaikka molemmilla on jyrkät koulutus- ja koevaatimukset, CFA:n ja CFP:n välillä on jyrkkiä eroja:

 • CFA keskittyy sijoitusten hallintaan, kun taas CFP on suunniteltu kokonaisvaltaiseksitaloussuunnittelu.
 • CFA-koe kattaa aiheita, kuten kvantitatiiviset menetelmät, taloustiede, taloudellinen raportointi ja analyysi, yritysrahoitus ja monimutkaiset osakesijoitusstrategiat. CFP-koe kattaa muun muassa yleisen taloussuunnittelun, koulutussuunnittelun, riskienhallinnan ja vakuutussuunnittelun, eläkesäästämisen ja tulosuunnittelun sekä kiinteistösuunnittelun. Molemmat painottavat voimakkaasti etiikkaa.
 • CFP:t työskentelevät tyypillisesti yksittäisten asiakkaiden ja heidän rahoitussuunnitelmiensa kanssa, kun taas CFA:t työskentelevät usein suuremmissayhtiöttutkimuksen tai analyysin puolella. "Sitä sanoen, monet CFA:t tapaavat ja työskentelevät asiakkaiden ja heidän suunnitelmiensa kanssa koko ajan, ja monet CFP:t tekevät erinomaista työtä asiakkaidensa sijoitussalkkujen luomisessa ja hallinnassa", Leaman sanoo.
 • CFA:t osallistuvat tyypillisesti suoraan omaisuuserien, kuten hyödykkeiden, valuuttojen ja johdannaisten, kauppaan; kun taas CFP:t ulkoistavat usein päivittäisen kaupankäynnin sijoitus- tai salkunhoitajille, jotta he voivat keskittyä rahoitussuunnitelman laatimiseen asiakkailleen.
 • YKP:t "hyötyvät vahvoista ihmisten taidoista ja kyvystä tietää vähän monista eri aiheista", Leaman sanoo. CFA-hakijoilla on paremmin analyyttisempi ajattelutapa ja kiintymys matematiikkaan.

Katso:

8 parasta lahjaa sijoituskoulutukseen.

Loppujen lopuksi helpoin tapa ymmärtää ero CFA:n ja CFP:n välillä voi olla sertifioinnin haltijoiden itsensä näkökulmasta, Leaman sanoo: "Kaikki CFA:t ajattelevat – luultavasti oikein – olevansa älykkäämpiä kuin kaikki muut. Kaikki CFP:t ajattelevat – jälleen luultavasti oikein – että he ovat myötätuntoisempia ja asiakaskeskeisempiä kuin kaikki muut."

Sijoittajille, jotka etsivät rahoitusneuvojaa, kaikki nämä asiat ovat arvokkaita. "Joten loppujen lopuksi asiakkaat eivät voi mennä pieleen kummassakaan tapauksessa", hän sanoo.

Muut talousneuvojan valtakirjat.

Vaikka CFA ja CFP ovat kaksi tunnetuimpia rahoitusneuvojan valtuuksia, ne ovat vain valtakirjan jäävuoren huippu. Muita yleisiä valtuustietoja, joita talousneuvojat voivat saada, ovat:

 • Laillistettu tilintarkastaja (CPA)
 • Chartered Financial Consultant (ChFC)
 • Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
 • Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)

Laillistettu tilintarkastaja (CPA)

CPA on kirjanpitoalan ammattilaisten ja veroneuvojien saama nimitys. Sitä hallinnoi American Institute of CPAs, joka tunnetaan nimellä AICPA.

Saadaksesi CPA: n, sinun on suoritettava osavaltiosi koulutus- ja kokemusvaatimukset sekä läpäistävä CPA-tentti, joka sisältää neljä neljän tunnin testiä 18 kuukauden sisällä. Jotkut osavaltiot vaativat myös eettisen kokeen läpäisemistä.

Vaikka CPA:n hankkiminen ei ole suoraan sidottu sijoitusten hallintaan, se voi auttaa talousneuvojaa laajentamaan liiketoimintaansa osoittamalla, että he tuntevat verokirjanpidon periaatteet.

Chartered Financial Consultant (ChFC)

The American Collegen hallinnoima kahdeksan kurssin itseopiskelu ChFC-ohjelma on suunniteltu vastaamaan harjoittavien talousneuvojien kohtaamiin haasteisiin ja opettamaan todellisia taloussuunnittelustrategioita. Jokainen kurssi päättyy loppukokeeseen, joka on suoritettava Pearson Vue -testauskeskuksessa. Kokeissa on 100–150 monivalintakysymystä, jotka on suoritettava 2–4 ​​tunnin aikarajassa.

Bonuksena ensimmäiset seitsemän ChFC-kurssia täyttävät myös CFP-koulutusvaatimuksen.

ChFC-kurssin suorittamisen lisäksi ChFC:ksi tuleminen edellyttää vähintään kolmen vuoden kokopäiväistä kokemusta.

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

CAIA on maailmanlaajuinen sertifiointi rahoitusalan ammattilaisille, jotka hallinnoivat, analysoivat, myyvät tai säätelevät vaihtoehtoisia sijoituksia. Sen on julkaissut Chartered Alternative Investment Analyst Association.

CAIA-rahdinhaltijaksi tullaksesi sinulla on oltava kandidaatin tutkinto tai vastaava tutkinto sekä yli vuoden kokemus rahoitusalalta tai neljän vuoden kokemus alalta. Sitten sinun on suoritettava itseopiskeluohjelma ja kaksi CAIA-koetta.

Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)

CRPC-nimitys on College for Financial Planningin hallinnoima jatko-tason todistus. CFP:t neuvovat asiakkaita kaikissa heidän elämänsä vaiheissa, kun taas CRPC:t keskittyvät eläkkeelle jäämisen suunnitteluun liittyvien ohjeiden tarjoamiseen.

CRPC-kurssityön voi suorittaa itse tai suoratoistona verkkokurssina. Kummassakin tapauksessa sinun on täytettävä se vuoden kuluessa ilmoittautumispäivästä. Sinun on myös suoritettava testi vähintään kuuden kuukauden välein opintojen aikana osoittaaksesi, että edistyt kurssillasi.

CRPC-kurssi päättyy 80 kysymyksen pituiseen suljetun kirjan loppukokeeseen.

8 tapaa ottaa yhteyttä Millennialeihin

FAQs

Is CFP exam harder than CFA? ›

The easy answer is that the CFA exam is much more difficult than the CFP. Not only is the CFA a more intensive exam, the time and study preparations are much more extensive and cover a much wider depth and breadth of material.

Which is more prestigious CFP or CFA? ›

While both of these certifications are common, CFP is the more common certification for a financial advisor because it is more tailored to financial planning with individuals.

Does CFA count towards CFP? ›

In fact, having the CFA charter can help you earn the CFP® mark. CFP Board has approved holding the CFA charter as fulfilling most of the coursework requirements for CFP® certification.

Is CFP difficult to pass? ›

That said, becoming a CFP is no cake walk. The certified financial planner exam is likely the hardest test you'll ever take, Dorsainvil says. "Think of the hardest exam you took in college then times it by 10." Preparing to take the CFP exam begins months or even years before you actually sit to take the test.

What is the hardest financial exam? ›

According to the Wall Street Journal, the CFA exam is the most difficult exam in the world, with less than 1/5th of candidates clearing it, after repeated attempts, on a yearly basis.

How many people fail the CFP exam? ›

Over 3,500 candidates took the CFP® exam in March, with a pass rate of 65%.

What is the highest salary for a CFP? ›

The salaries of Certified Financial Planner (CFP)s in the US range from $39,300 to $187,200 , with a median salary of $124,870 .

What are the hardest financial certifications? ›

The hardest finance certification is the CFA (Chartered Financial Analyst). The CFA is a 3-level exam and certification process that takes the average CFA candidate over 4 years to complete. With a pass rate of under 45%, the CFA exam is the most difficult finance certification exam.

What is the most prestigious financial designation? ›

The certification is administered by the CFA Institute, which calls the CFA credential “the most respected and recognized investment management designation in the world.” The program requires candidates to master 10 investment topics and also pass three levels of rigorous exams.

What is the salary of a CFA vs CPA? ›

CFA Charterholder vs. CPA Salary. Salaries can vary widely for both CFAs and CPAs based on location, experience level, and company size. That being said, according to Payscale the average salary for a CFA is $102,000 and the average salary for a CPA is $94,000.

Do investment banks hire CFAs? ›

If you're just starting out in investment banking, you're probably going for a job as an analyst. This position demands great expertise in number-crunching and financial modeling, skills that are best imparted by the CFA program rather than an MBA.

How many hours to study for CFP? ›

If you are considering taking the CFP exam, you've probably wondered how many hours are required to study, in order to be ready to pass the CFP exam. Well, to be truly “exam ready”, you should expect to study about 200 hours to prepare for the exam.

How many people pass CFP first time? ›

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) today announced the results of the November 2022 CFP® Certification Exam. The exam was administered during a November 1-8 testing window to 3,204 candidates, with 4% of candidates testing remotely. The pass rate for the November exam was 64%.

Is CFP harder than the bar? ›

The CFP® Certification Examination is equally as challenging as the CFA® exams, the CPA® exam, and bar exam. Every year, thousands of candidates go through this rigorous certification testing, but not everyone makes it to the finish line. However, you can pass the exam.

Can you pass the CFP in 6 months? ›

Choose Your Path to Certification

Here are some of the most common paths to CFP® certification. Typically, it takes 18-24 months to become a CFP® professional, but the certification process offers flexibility so you can make it work for you.

What is the average IQ of a CFA charterholder? ›

A survey carried out using a sample of 50 CFA Level I candidates reveals an average IQ of 105. Assuming that IQs are distributed normally, carry out a statistical test to determine whether the mean IQ is greater than 100.

Which is the No 1 toughest exam in the world? ›

Top 10 Hardest Exams in the World
 • Gaokao Exam in China.
 • IIT JEE Advanced.
 • Civil Services Exam (CSE)
 • GATE.
 • GRE.
 • Master Sommelier Diploma Exam.
 • ICAI CA Exams.
 • CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)
Feb 17, 2023

Are less people taking the CFA? ›

The CFA Institute said Tuesday 16,959 people took the Level I exam in February, down 11% from 18,992 in the same period last year and 41% from 28,683 in February 2021.

What percent of people pass CFP first try? ›

The Certified Financial Planner Board of Standards announced Tuesday that of the 2,705 candidates who sat for the CFP exam in March, 65% passed — an increase over the November 2021 pass rate of 58%.

What is the pass rate for the CFP exam 2023? ›

(CFP Board) today announced the results of the March 2023 CFP® Certification Exam. The exam was administered during a March 7-14 testing window to 3,527 candidates, the largest number of people to ever sit for a CFP® Certification Exam in March. The pass rate for the March exam was 65%.

Can you self study for CFP? ›

Those who have passed the CFP® exam say the best ways to prepare are taking a review course and focusing on the practice questions. There are numerous formats for taking an exam review course, including classroom, online or self-study.

What is the average age of a CFP professional? ›

CFP Professional Demographics
AgeNumberPercentage
20-295,3915.6 %
30-3922,18823.0 %
40-4924,58125.5 %
50-5921,56722.4 %
4 more rows
Jul 1, 2023

Is CFP prestigious? ›

The Importance of the CFP Designation

Unlike some certificates that are worth little more than the paper they're printed on, the CFP designation is one of the most prestigious financial certificates around.

What is the average salary of a CFP in the US? ›

A Cfp in your area makes on average $92,047 per year, or $2 (0%) more than the national average annual salary of $88,009.

What is harder than CFA? ›

The CPA certification is typically viewed as more difficult than the CFA because it covers a broader set of topics. The CPA exam broadly focuses on all aspects of accounting while the CFA exam solely focuses on finance.

Which level of CFA is hardest? ›

Many CFA charterholders consider the Level 3 CFA Exam the most difficult because of the time and thought needed to answer the constructed responses successfully. While the typical Level 3 CFA Exam pass rates are the highest of the CFA Exams, only around 56% of CFA candidates pass the exam.

What is the hardest accounting exam in the world? ›

The Chartered Financial Analyst (CFA) test is often regarded as the most rigorous and harsh exam in the area of finance. Every year, over 100,000 applicants from over 100 countries seek to pass CFA.

What percentage of financial advisors are CFPs? ›

What percentage of financial advisors are CFP® professionals? About 29% of financial advisors in the United States are CFP® professionals. There are approximately 617,549 registered representatives eligible to sell securities in the United States, according to FINRA.

Is CFA the best finance certification? ›

The CFA designation is highly sought after by finance professionals around the world. It consists of three levels and takes an average of about 4 years to complete all 3 levels. It is widely regarded as one of the top finance certifications.

What is the alternative to the CFP? ›

ChFC is a comprehensive financial planning certification from the American College of Financial Services. This is a distinguished certification in financial planning, and it's an alternative to a CFP. To earn a ChFC, you must complete the required coursework and pass a series of course-specific exams.

Is a CFA better than a CPA to become a CFO? ›

The CPA is great if you want to rise up the finance department at a corporate business and ultimately become the CFO, or if you want to rise up the ranks at a public accounting firm. The CFA credential, by contrast, is great if you want to work at a bank and, in particular, in investment management or equity research.

Why CFA over CPA? ›

Professionals with the CFA designation are considered experts in investment analysis. Like the CPA, the CFA opens additional career opportunities and can lead to higher earnings. The primary difference between the CPA and CFA is that the CPA is an accounting credential, while the CFA is for financial analysis.

Do you need a CFA or CPA for CFO? ›

A CFO does not need to have a CPA, CFA, or MBA designation. But of the three, having a CPA designation does help dramatically .

Who hires most CFA? ›

The most common professions for those who hold the CFA designation are portfolio managers and research analysts, followed by a smaller percentage who work as chief executives and consultants.

Should I put CFA after my name? ›

If you are an active charterholder in good standing:

Include your designation after your name. (For example: “Jane Doe, CFA”) Include your charterholder status in the certifications or education section of your resume as “CFA® charterholder, CFA Institute.” You may also include the date your charter was issued.

Do hedge funds like CFAs? ›

For hedge funds, it depends on the fund – if it does short-term trading, the CFA won't be terribly useful. But if it's closer to portfolio management and it focuses on long-term investments, the exam will help.

What score do I need to pass CFP? ›

Simply score 70% or better on our exam readiness quiz. Students that score 60% or higher on the exam readiness quiz have an 88% pass rate on the CFP® exam and historically half of our students score 60% or higher.

How many CFP are there in the US? ›

CFP® certification is held by more than 95,000 people in the U.S. CFP Board Center for Financial Planning addresses diversity and workforce development challenges and conducts and publishes research that adds to the financial planning profession's body of knowledge.

How many days is the CFP exam? ›

The CFP® exam is typically offered during three 8-day testing windows per year — March, July and November. The next exam window open for registration is July 11-18, 2023 and the registration deadline is June 27.

Does a CFP need a Series 7? ›

The CFP and the Series 7 are two qualifications that may be of interest to financial professionals. In fact, a CFP could also look to complete the Series 7 exam. However, they serve different purposes. The CFP is for experienced financial planners looking to set themselves apart from the competition.

How are CFP teams picked? ›

From the CFP website: "The selection committee ranks the teams based on the members' evaluation of the teams' performance on the field, using conference championships won, strength of schedule, head-to-head results, and comparison of results against common opponents to decide among teams that are comparable."

How many teams should be in CFP? ›

The College Football Board of Managers have agreed voted the CFP field to officially expand to 12 teams beginning in the 2024-25 season. Last September, the College Football Playoff Board of Managers agreed to expand the CFP field to 12 teams.

Which is tougher CFP or CFA? ›

The easy answer is that the CFA exam is much more difficult than the CFP. Not only is the CFA a more intensive exam, the time and study preparations are much more extensive and cover a much wider depth and breadth of material.

Is it easier to get CFP or CFA? ›

Exam Difficulty - CFA Charterholder vs CFP Certification

CFA exam topics are broadly categorized as financial concepts, portfolio management, financial analysis, and accounting. Comparatively, CFP is easier to obtain than CFA. The historical pass rate has been above 60% and looking as recent as 2022, it is around 46%.

Do you need a 66 if you have a CFP? ›

If you have another professional designation, such as certified financial planner (CFP) or chartered financial analyst (CFA), you may be able to waive the Series 65 exam. The exact license you need for this work depends on what you're doing and the laws of your specific state or jurisdiction.

Does the CFP expire? ›

CFP® certification expires on the last day of the month indicated by your certification period. The expiration date is located on your CFP Board ID card, as well as in your CFP Board online account.

Can you pass the CFP exam without experience? ›

Yes. Candidates can sit for the CFP® exam before meeting the experience requirement.

Is the CFA harder than the CPA exam? ›

The pass rates for the CFA and CPA exams are similar, but the CFA certification typically takes candidates several years longer to obtain than the CPA certification. In that respect, the CFA certification is typically viewed as harder than the CPA because of the greater time commitment and work experience requirements.

Is CFA the hardest finance exam? ›

The Chartered Financial Analyst credential is one of the most demanding exams when it comes to preparation and study time required. The average pass rate for the CFA Level 1 is only 41%. For Level 2, you're looking at a buzzsaw passage rate of 45%. And Level 3 is not much easier at 52%.

Is the CFP harder than the bar? ›

The CFP® Certification Examination is equally as challenging as the CFA® exams, the CPA® exam, and bar exam. Every year, thousands of candidates go through this rigorous certification testing, but not everyone makes it to the finish line.

Who gets paid more CFA or CPA? ›

Salaries can vary widely for both CFAs and CPAs based on location, experience level, and company size. That being said, according to Payscale the average salary for a CFA is $102,000 and the average salary for a CPA is $94,000.

What is the hardest subject in CFA? ›

3 Hardest Level 1 CFA Exam Topics: What Are They & Why?
Level 1 CFA Exam TopicShort DescriptionTopic Weight
Financial Statement Analysis*Financial statements + Accounting methods + Reporting standards13-17%
Fixed IncomeBond features, yields & markets10-12%
DerivativesForwards vs futures vs options vs swaps5-8%
Dec 7, 2022

Is a CFA or CPA more valuable? ›

This means that CFA holders typically have a higher earning potential than CPAs. Respected and valued field: CFAs have expertise in a complicated topic, so their clients often value them highly.

Is the CFA a lot of math? ›

in mathematics is not necessary to do well in quantitative methods, but having a background in statistics will certainly be helpful. An 8%-to-12% weight means that candidates should expect anywhere from 15 to 22 questions on quantitative methods.

How many months to study for CFP? ›

Some students take up to five years to complete the curriculum of coursework that is required to take the CFP Board Exam. Others take five months. While the amount of time required to study for the CFP Board Exam will differ for each student, all candidates face the same set of questions when test day comes.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 27/06/2023

Views: 6610

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.